Industrial Plastic Partners

Esimerkkinä liiketoimintamallien kehitystyöstä on Industrial Plastic Partners (IPP), joka on uudenlainen muovialan yritysten yhteenliittymä, jossa muovialan eri osa-alueille erikoistuneet yritykset tekevät myynti- ja markkinointiyhteistyötä. IPP tarjoaa muovialan erikoispalvelut ja –tuotteet keskitetysti. Toimintatapa yksinkertaistaa ostoprosessia, selkeyttää toimitusvastuuta, yhdenmukaistaa laatua ja tuo kustannussäästöä asiakkaalle.

>> IPP - Industrial Plastic Partners

Whatif

Whatif-verkosto on rakennettu palvelemaan suomalaisia teollisuusyrityksiä ja yrittäjiä. Laaja-alainen ja vankka kokemuksemme auttaa niin aloittelevaa kuin kokenuttakin yrittäjää kehittämään ja viemään yritystään eteenpäin. Koko Whatifin tiimillä pystymme suoriutumaan vaativimmistakin projekteista, mutta pienetkin toimeksiannot otamme ilolla vastaan. Tarjoamme laadukasta palvelua järkevin kustannuksin.
- liikkeenjohdon konsultointi
- liiketoiminnan kehittämispalvelut
- markkinointipalvelut
- kiinteistö- ja sijoitustoiminta

>> Whatif

©2019 Teollisuus ja Kiinteistöt Sundberg Oy - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)