Liikkeenjohdon konsultointi
Christian Sundberg, Whatif

Liiketoiminnan kehittämispalvelut
Martti Luhtala, Whatif

Markkinointipalvelut
Jouni Ikonen, Whatif

Kiinteistö- ja sijoitustoiminta
Christian Sundberg, Whatif

Tilintarkastuspalvelut
Tarmo Haapasaari, Tilintarkastustoimisto T. Haapasaari Oy

Tilitoimistopalvelut
Kati Kettunen, Carpentum Oy

©2019 Teollisuus ja Kiinteistöt Sundberg Oy - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)